Wat doe ik

In eerste instantie komt ieder voor een orientërend gesprek: 'bent u met de hulpvraag aan het goede adres en klikt het tussen u en mij'. Na de oriëntatie zijn er verschillende trajecten mogelijk. Wilt u zeer gericht en probleemoplossend werken? Gaat het om hulp aan kinderen en tieners dan zullen er individuele en gezamenlijke zittingen volgen. Er is cognitieve therapie die ook kortdurend (enkele zittingen) kan zijn. 
Waar mogelijk werk ik graag met schematherapie, ik heb daarvoor een opleiding gevolgd. Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie en ik ben lid van de ISST (International Society of Schema Therapy). 

Ik werk vaak met een combinatie van therapievormen, ontspanning en cognitieve schema's. In het ‘Hier en Nu’ kunnen zijn neemt uitdrukkelijk een grote plaats in. Ademhalingsoefeningen zijn vaak een onderdeel zijn omdat zij het relativeringsvermogen ofwel het Volwassen bewustzijn ondersteunen. Hartritme Variabiltiet (HRV) is daarvoor een goede vorm. Zowel in de Schematherapie, de HRV en de brainspotting gaan we uit van een door stress veroorzaakte verandering in het ‘vecht-vlucht’ systeem, gekoppeld aan het brein dat gericht is op overlevingsstrategieën.

Opnieuw en anders denken over de problematiek, leren relativeren, er is diepgaande therapie waarbij oude kwetsuren en trauma's voor problemen in het hier en nu zorgen. Het lijkt tegenstrijdig deze oude patronen te bespreken. Dit neemt geen centrale plaats in zoals in vele gesprekken. Door deze kortdurend te verwerken wordt men vrijer in het dagelijks leven: waardoor beter in het hier en nu leven mogelijk is.

Emotional Stress Integration (ESI) is een aangewezen vorm, evenals Brainspotting.
Ik ben ook thuis in meer energetische therapieën zoals Emotional Freedom Techniques (EFT)  de verwerkingsvoormen die meer oosters getint zijn en meridiaan- of orgaanstress reduceren. Ook de ESI heeft energetische werkvormen sterk lijkend op de NEI-therapie. Organen en meridianen geven oude trauma`s weer. Daarbij maak ik gebruik van computergestuurde aanwijzingen voor traumaverwerking. Ook hier geldt: verwerken is verder werken en niet het koesteren van oude pijn. 

Tot mijn taken reken ik:

  • Volwassenen
    Levensvragen, angsten, depressies, lichamelijke klachten en stress. Ik heb mij verdiept in de klachten die gepaard gaan of veroorzaakt worden door lichamelijk lijden zoals Burnout, Chronisch vermoeidheidssyndroom, Fybromyalgie, spastisch colon, hyperventilatie, (spannings)hoofdpijn, maaglijden enzovoorts, en zie ik in de praktijk vaak verbetering als gevolg van therapie.
  • Kinder- en jongerenzorg
    Ik ben zeer thuis in begeleiding van jongeren met concentratieproblematiek, bijvoorbeeld ADHD en ADD.  IK doe begeleiding van kinderen en tieners met autismespectrum-stoornissen, alsmede het begeleiden van ouders in de zorg voor deze kinderen. Daarnaast: angsten, stress, stemmingsveranderingen, motivatie en sociale problematiek.